Εργασία 4: Flickr

Το Flickr είναι μια ιστοσελίδα  που αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος εικόνων και βίντεο. Η λογική των Flickr είναι η ανταλλαγή και ο διαμοιρασμός φωτογραφιών και βίντεο σε μια διαδικτυακή κοινότητα. Η εγγραφή στο Flickr μπορεί να είναι  είτε δωρεάν με περιορισμό στο μέγεθος του αρχείου είτε επί πληρωμή, η οποία παρέχει περισσότερα δικαιώματα στους χρήστες του.

Η διαφορά που παρουσιάζει το Flickr από το Facebook  όσον αφορά τον διαμοιρασμό φωτογραφιών είναι ότι στο Flickr ο χρήστης/δημιουργός έχει την ικανότητα να περιορίζει για το ποιοι θα βλέπουν τις εικόνες τους και ποιοι θα έχουν την δυνατότητα να τις κατεβάσουν στον υπολογιστή τους. Αντίθετα το Facebook όλοι οι φίλοι κάποιου μπορούν να δουν και να κατεβάσουν τις φωτογραφίες στον υπολογιστή τους εάν δεν είναι κλειδωμένες. Μια άλλη διαφορά είναι ότι οι φωτογραφίες που ανεβαίνουν στο facebook  παρουσιάζουν επί το πλείστον άτομα σε αντίθεση με το Flickr που οι φωτογραφίες είναι κάπως πιο επαγγελματικές και απεικονίζουν κυρίως τοπία και αξιοθέατα.

Το Flickr ως το μεγαλύτερο αποθετήριο εικόνων λειτουργεί υπό το καθεστώς του Creative Commons. Σύμφωνα με αυτό, ο δημιουργός εξασφαλίζει τα πνευματικά του δικαιώματα πάνω στις φωτογραφίες του και μπορεί να δηλώσει με εύκολο και γρήγορο τρόπο ποια δικαιώματα διατηρούν και ποια δικαιώματα παραμερίζουν προς όφελος άλλων δημιουργών. Δηλαδή μπορεί να αποφασίσει ποιες φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους άλλους χωρίς άδεια και ποιες χρειάζονται άδεια για να χρησιμοποιηθούν.

Όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία, το Flickr μπορεί να συμβάλει σε αυτήν  με ποικίλου τρόπους.  Το Flickr επιτρέπει την δημιουργία των private groups, δηλαδή πρόσβαση να έχουν μόνο τα μέλη που θ καλέσει ο χρήστης, δηλαδή μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονιοί κλπ. Έτσι με αυτήν την εφαρμογή του Flickr οι μαθητές μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια στην σελίδα χωρίς να διαμοιράζεται το υλικό τους σε τρίτους. Τους δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουν συζητήσεις από όλα τα μέλη της ομάδας και να σχολιάζουν το υλικό τους.

Επίσης το Flickr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία Γεωγραφίας, και όχι μόνο, αφού οι φωτογραφίες μπορούν να τοποθετηθούν σε παγκόσμιο χάρτη.(maps.google.com)  Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα βλέπουν ποιες φωτογραφίες είναι σε συγκεκριμένο σημείο.

Μπορεί επιπλέον το Flickr να αποτελέσει σημείο ενημέρωσης, αφού τα παιδιά μπορούν να μοιράζονται φωτογραφικό υλικό από διακοπές τους, από λουλούδια, από φυτά, από τοπία κλπ και να  αναλύουν και να συζητούν θέματα γύρω από τις φωτογραφίες τους. 

tropical-garden-with-gazebo by KleiwT
tropical-garden-with-gazebo, a photo by KleiwT on Flickr.
Advertisements

Εργασία 3 – Τα wikis στην μαθησιακή διαδικασία

Η ορολογία wiki πήρε την ονομασία της από μια λέξη από την τοπική διάλεκτο της Χαβάης που σημαίνει «γρήγορος». Το 1ο wiki δημιουργήθηκε το 1994 από τον Ward Cunningham o οποίος το δημιούργησε με σκοπό να προκαλέσει τους ανθρώπους να δημοσιεύσουν δεδομένα στο διαδίκτυο.

Στην ουσία τα wikis είναι ένα είδος ιστότοπου που δίνει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. . Ένας χρήστης του wiki έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέες ιστοσελίδες, να αλλάξει το περιεχόμενό τους, να προσθέσει κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχο και γενικά έχει την ελευθερία να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια επιθυμεί. Σε ένα wiki, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να αλλάξει, εισάγει, διαγράψει, επεξεργαστεί ο ίδιος ο χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για την συγγραφή κάποιου έργου.

Όσον αφορά το ποιοι μπορούν να δημοσιεύουν και να επεξεργάζονται το περιεχόμενο μιας σελίδας, αυτό καθορίζεται από αυτόν που την δημιούργησε. Δηλαδή, ως δημιουργός του wikis επιλέγω αν θέλω το wiki να είναι τελείως ελεύθερο (όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν τις σελίδες, χωρίς να είναι μέλη), προστατευμένο (όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν τις σελίδες αλλά μόνο τα μέλη μπορούν να τις επεξεργαστούν) ή προσωπικό (μόνο τα μέλη μπορούν να δουν και να επεξεργαστούν τις σελίδες). Ο τρόπος για να γίνει μέλος του wiki ένας χρήστης είναι να του στείλει μια πρόσκληση αυτός που έφτιαξε το wiki ή να ζητήσει ο ίδιος από τον δημιουργό να τον εγγράψει.

Λόγω του ότι ο καθένας έχει πρόσβαση στο να δημιουργεί και να αλλάζει μια σελίδα αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απειλείται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των wikis. Αυτό όμως μπορεί εύκολα να λυθεί αφού οι συντάκτες των wikis  έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο να γράφουν σωστά και αξιόπιστα και αν δουν ότι γράφτηκε κάτι που είναι λάθος σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συνεργάζονται όλοι μαζί και διορθώνουν τα λάθη. Επιπλέον, για να χαρακτηρίζονται οι πληροφορίες  με αξιοπιστία ο κάθε συντάκτης  ξέρει ότι ο ρόλος του είναι να ελέγχει για ότι καινούργιο αναρτιέται και να το επεξεργάζεται όταν σε αυτό υπάρχουν λάθη και διασαφηνίσεις.

Στην κοινωνία που ζούμε όπου η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας και οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με αυτήν, σαφέστατα και θα χρησιμοποιούσα τα εργαλεία του wikis στην τάξη μου. Με την χρήση των wikis  οι μαθητές (κυρίως προσχολικής ηλικίας και άνω) θα αναπτύξουν μέσω αυτών την συνεργατηκότητα, αφού θα τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν ομαδικά με σκοπό την συνεισφορά και την ανταλλαγή ιδεών μέσω συζητήσεων.  Επίσης, βελτιώνει την ικανότητά τους να συνδέουν προηγούμενες και νέες γνώσεις και την συνθετική και κριτική τους σκέψη.  Επιπλέον, μια εκπαιδευτική διαδικασία που εξελίσσεται μέσα σε ένα wiki αυξάνει το βαθμό δέσμευσης των μαθητών απέναντι στους συμμαθητές τους και στο μάθημα. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων από τους μαθητές. Καταρχήν δημιουργικές δεξιότητες, ειδικά δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών και λεκτικής έκφρασης και, επίσης, διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς η ομαδική συνεισφορά εντάσσει τους μαθητές σε ένα πλαίσιο κοινότητας και τους κάνει να νιώθουν περισσότερο συνδεδεμένους μεταξύ τους.

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το wiki στην τάξη είναι για τη δημιουργία και τη δημοσίευση της εφημερίδας της τάξης, με άρθρα που θα συντάσσουν συνεργατικά οι μαθητές, πάνω σε καθημερινά θέματα ή στα μαθήματα τους.  Στα πλαίσια της τάξης επίσης μπορεί ο κάθε μαθητής να δημιουργήσει το προσωπικό του ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο με πληροφορίες και εργασίες, έτσι ώστε αυτές να είναι διαθέσιμες στους συμμαθητές του και στον καθηγητή.

Σε επίπεδο παιδαγωγικής αξιοποίησης των wikis προσωπικά θα έθετα κάποιους περιορισμούς. Ο κυριότερος θα ήταν ότι οι μαθητές για να εισέλθουν στο wiki και να μπορούν να το επεξεργαστούν θα πρέπει να εισέρχονται με κωδικό πρόσβασης ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια και να μην μπορεί ο οποιοσδήποτε να κάνει αλλαγές.

Για να μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των wikis πατήστε εδώ!

Εσείς πιστεύεται ότι τα wikis μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην μαθησιακή διαδικασία και να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα; Θα τα χρησιμοποιούσατε στην τάξη σας;

Γι να δείτε το σχέδιο μαθήματος στα wiki πατήστε εδώ.

Εργασία 2: RSS Feed Reader

 Το Really Simple Syndication (RSS) είναι ένας τρόπος δημοσίευσης νέων, καταγραφών και άλλου περιεχομένου στους χρήστες του και ανάγνωσης του διαδικτύου. Είναι μια ψηφιακή τεχνολογία που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες της να γίνουν αναγνώστες μιας κεντρικής ιστοσελίδας (RSS Reader) μέσω της οποίας μπορούν να λαμβάνουν τα νέα και τις ενημερώσεις ιστοσελίδων της επιλογής τους. Οι ενημερώσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα διάρκειας περίπου μιας ώρας.

Με άλλα λόγια το RSS είναι ένας εναλλακτικός τρόπος που προσφέρεται για την πρόσβαση σε πληροφορίες.  Λόγω του ότι το Διαδίκτυο αποτελείται πλέον από δισεκατομμύρια σελίδες οι οποίες περιέχουν τέτοιο πλούτο πληροφοριών που είναι σχεδόν αδύνατο για τον οποιονδήποτε να μπορεί να παρακολουθεί διαρκώς ότι νεότερο συμβαίνει στον κόσμο ή στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει, με την χρήση του RSS οι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον χρήστη έρχονται στον υπολογιστή του χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεται κάθε φορά τους σχετικούς δικτυακούς τόπους.

Η διαφορά που παρουσιάζει το RSS από το  email είναι ότι με την χρήση του RSS  μετριάζεται και μειώνεται η ενοχλητική αλληλογραφία που υπάρχει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αυξάνεται η πιθανότητα η πληροφορία να φτάσει στους τελικούς αποδέκτες της. Το RSS αποτελεί ένα πολύ καλό τροφοδότη των μηχανών αναζήτησης με αποτέλεσμα ο χρήστης να εξοικονομεί χρόνο κατά την διάρκεια της αναζήτησης των πληροφοριών που τον απασχολούν.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του RSS είναι ότι έχει την δυνατότητα να συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες του Web  σε ένα σημείο. Δηλαδή αυτό που στην ουσία συμβαίνει είναι ότι υπό κανονικές συνθήκες κάποιος χρήστης του διαδικτύου για να βρει πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν θα πρέπει να επισκέπτεται διάφορες σελίδες και τοποθεσίες του διαδικτύου για να βρει τις τελευταίες ανακοινώσεις. Με την χρήση όμως του RSS, όλες οι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον χρήστη βρίσκονται όλες σε ένα χώρο. Εκεί ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές, μπορεί να τις προωθήσει σε άλλα άτομα, να τις αρχειοθετήσει για μετέπειτα χρήση ακόμα και να τις σβήσει εάν δεν τον ενδιαφέρουν.

Επίσης, με την δημιουργία bloggy page με τις σημαντικότερες πληροφορίες που θεωρεί ο χρήστης τα υπόλοιπα άτομα με το πάτημα ενός κουμπιού (share)  έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Παλαιότερα το RSS είχε πρόσβαση μόνο σε κείμενο όμως λόγω της αυξημένης ζήτησης του τα δεδομένα πλέον άλλαξαν. Το περιεχόμενο του RSS  δεν βασίζεται μόνο σε κείμενο αλλά και σε ποικιλία πολυμέσων όπως εικόνες, βίντεο κλπ.

Σε περίπτωση που κάποιος  θέλει να διαβάσει τα νέα άρθρα σε χώρο που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδύκτιο, μπορεί να το κάνει με το RSS Feeds. Μέσω ενός προγράμματος που μπορεί να το εγκαταστήσει στο υπολογιστή του, το Google Gears, μπορεί να τα κατεβάσετε από πριν και στη συνέχεια να τα διαβάζει με την ησυχία σας στο χώρο όπου δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Επιπλεόν, η αναζήτηση για νέες σελίδες γίνετε εύκολα μέσω λέξεων και φράσεων.

Όσον αφορά την μαθησιακή διδασκαλία ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλει στην μάθηση είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί RSS Feeds  με τα προσωπικά ιστολόγια των μαθητών και έτσι θα υπάρξει μια συγκεντρωτική συλλογή με τις εργασίες των μαθητών και θα μπορεί να ελέγχεται το περιεχόμενο και τα σχόλιο που κάνουν στα ιστολόγιά τους. Επιπλέον, με την χρήση του γίνεται εύκολη η αναφορά στις εργασίες και στην πρόοδο των παιδιών σε γονείς ή εκπαιδευτικούς.

Σε περίπτωση που οι μαθητές όμως δεν έχουν ιστολόγια τους δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους εξατομικευμένο Google reader και να ενημερώνονται και να κάνουν εξειδικευμένη έρευνα σε διάφορα θέματα.

Μάθετε περισσότερα για το RSS εδώ!!

Εσείς πόσο χρήσιμο θεωρείται ότι είναι το RSS στην καθημερινότητά μας;

Τα οφέλη του αθλητισμού στα παιδιά

Η άθληση για τα παιδιά σήμερα είναι ουσιαστικά το παιχνίδι μιας εποχής όπου οι αλάνες έχουν εξαφανιστεί και δεν υπάρχει πια χρόνος, ευκαιρία ή και ασφάλεια για ελεύθερο παιχνίδι στις γειτονιές. Γι’ αυτό δεν πρέπει κανείς μας να ξεχνά ότι ο βασικός στόχος της άθλησης χρειάζεται να είναι πρωτίστως μια ευχάριστη δραστηριότητα και μια πολύτιμη εμπειρία για το παιδί.

Η συμμετοχή στα οργανωμένα αθλήματα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να συνηθίσουν σ’ έναν τρόπο ζωής και άσκησης που ιδανικά θα συνεχίσουν και στην ενήλικη ζωή τους. Ο αθλητισμός προστατεύει τα παιδιά από την παχυσαρκία και τη γνωστή παγίδα ‘καναπές – τηλεόραση – ψυγείο’. Μειώνει τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας (τώρα, αλλά και στη μετέπειτα ζωή), όπως η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές νόσοι και ο σακχαρώδης διαβήτης, και βοηθά στην απόκτηση υγιεινών συνηθειών. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και συντονισμού.

Ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο στη σωματική ανάπτυξη και υγεία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Με τη συμμετοχή στα αθλήματα το παιδί γίνεται μέλος μιας ομάδας και μαθαίνει να επικοινωνεί ισότιμα και με κανόνες, να συμμετέχει σε μια κοινή προσπάθεια προς έναν κοινό στόχο. Είναι μια ευκαιρία να κάνει νέους φίλους και να μάθει να συνεργάζεται μαζί τους και να κοινωνικοποιείται. Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν στους κανόνες για το καλό της ομάδας, μαθαίνουν να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων.Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι και το γεγονός ότι μέσα από τον αθλητισμό το παιδί αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα και καλλιεργεί την ιδέα του αλληλοσεβασμού και της ανεκτικότητας.

Εσείς πιστεύετε ότι ο αθλητισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι που επηρεάζει την ανάπτυξη του παιδιού;

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.